A Szerbiai Református Keresztyén Egyház

KÖZPONTI OTTHONKATEKIZÁCIÓ I CSOPORT

Örömmel jelentem,hogy július első hetében Bácsfeketehegyen megtartottuk gyermektáborunkat az I-IV. osztályosok számára. Nagyon hálás a szivem az Úrnak, mert ránk árasztotta az Ő szeretetét és gazdagon megáldott minket. Százhúsz gyermek vett részt, nagyobbrészt Bácsfeketehegyről, de érkeztek Kishegyesről, Szabadkáról, Ittabéról, Hertelendifalváról, Zentáról, Torontálvásárhelyről, Újvidékről, Pirosról sőt még külföldről is. A tábor vezetője Nt. Harangozó László lelkipásztor úr volt, de valójában csapatként működtünk, nagy segitségünkre voltak: Vajda Attila, Pásztor Ábel, Balog Hajnalka, Csete Csilla, Ádor Konrád, Molnár Anikó, Bodorné Póth Annamária , Kerekes Annamária és Lénárt Valentina, akik maximális odaadással hordozták velünk együtt a „tábor terhét”

Hétfőn Jónás történetét tanultuk, ennek a történetnek az üzenezte az volt, hogy ha Isten akarjuk szolgálni akkor engedelmeseknek kell lennünk. Kedden Zákeusról volt szó és arról hogy hogyan változott meg Zákeus a Jézussal való találkozás után, a vámszedőből ajándékozó lett, a csalóból becsületes ember. A mi életünk is csak akkor változik meg, ha találkozunk Jézussal. Szó volt még a gonosz szolgáról, ebből a történetből a megbocsátásról tanultunk. Tanultunk Mária Magdalénáról és Jézus feltámadásáról is, valamint , hogy hogyan lehetünk a menny polgárai. Ha a mennyország lakosai akarunk lenni, nekünk is be kell fogadni Jézust a szivünkbe, mert Ő az egyedüli Út az Atyához. Ezenkivul voltak csoportbeszélgetéseink, rengeteget énekeltünk, teljes szivből dicsértük az Urat. Délutánonként az aznapi témához kapcsolódó kézimunkát készitettük el .

Nagyon remélem hogy a gyermekek megtapasztalták Isten szeretetét, közelségét ezen a héten és imádkozom hogy mindaz , amit hallottak az Úrról megmaradjon a kicsi szivükben. Minden dicsőség és hála egyedül az Urat illeti!

Szeretettel: Harangozó Gyöngyi

KATEKIZÁCIÓ II CSOPORT

Július második hetében megtartottuk Bácsfeketehegyen a második csoport számára a katekizációt. Hétfő reggel a gyerekek izgatottan érkeztek és kíváncsian várták, milyen programok fogják őket várni. 64 gyermek érkezett és miután ismertettük és megbeszéltük a házirendet közös ebéddel kezdtük a hetet. Az ismerkedés után a kezdő áhítatot Halász Dániel a katekizáció vezetője tartotta, melynek témája az útkeresés volt. Az előadások alkalmával Pál apostol életét vettük sorra és az ő nyomán tanultunk az Isten megújító és átformáló szeretetéről.

Előadások után csoportbeszélgetések voltak, melyen a gyerekek tehettek fel kérdéseket és elmondhatták a véleményüket is. A délutánok folyamán pedig Halász Renáta munkatársaival, a KOEN holland programot vette a gyerekekkel, melyben különböző bibliai történeteket dolgoztak fel a hét témájával kapcsolatban és utána különféle kézimunkákat készítettek. Molnár Róbert és Halász Hargita pedig a különböző játékokkal tették színesebbé és élvezetesebbé a katekizáció programját. Feketicsi ifjúság lelkes tagjai is sokat segítettek a tábor szebbé tételében. Az záró napon pedig Halász Béla püspök úr is ellátogatott a katekizációra, ahol többek között beszámolt a Brüsszeli útjáról és a gyerekek is tettek fel neki kérdéseket, melyekre készségesen válaszolt. Mind ezek fényében, így reménységgel tekintünk a következő évre is.

Halász-Sándor GyöngyvérORSZÁGOS PRESBITERI KONFERENCIA

Június 15-én, szombaton tartottuk idei országos presbiteri konferenciánkat, Bácsfeketehegyen a Központi Otthonban. Tekintettel arra a tényre, hogy hosszú idő után beköszöntött a kedvező időjárás, és mindenki igyekszik bepótolni az eddig el nem végezhető házkörüli vagy akár mezei munkáját, szép számban jelentek meg presbiter testvéreink Bácskából és Bánátból egyaránt.

A kezdő áhítatot Nt. Orosz Attila bácskai esperes tartotta a 3 Ján 11, 12 versek alapján. Az igehirdető három alap üzenetet emelt ki az igéből. Az első gondolat az volt, hogy mit jelent „mindenki“ bizonyságtétele az egyházi szolgákról, a második üzenet az volt, hogy mit jelent az igazság kriszusi mércéjéhez igazodni és a harmadik, befejező üzenet az volt, hogy mit jelent a „mi“, azaz mindannyiónk bizonyságtétele a gyülekezet szolgáinak életében. Az eredményes szolgálatvégzéshez mind a három igei feltételnek meg kell felelni. Ezután Ft. Halász Béla püspök úr tartott bevezető előadást, „Presbiter az egyház életében - presbiter a közéletben“ címmel. Az előadás alapigéje: „De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!“ Józsué 24, 15/b volt. A püspök úr többnyire gyakorlati szempontból közelítette meg a kérdést. Beszélt többek között a presbiter választás szempontjairól, a presbiterképzés fontosságáról, a lelkipásztor és presbiter kapcsolatáról, az egyházi szolgák tekintélyének csökkenéséről. A bevezető előadás után a résztvevők hozzászólásai következtek. Szó esett a gyülekezeteink örömeiről, de a nehézségeinkről is.

SZOLGÁLATBAN A GYERMEKEK FELÉ

Háromnapos dél-bánsági körútjuk utolsó állomásaként Torontálvásárhelyen vendégszerepelt a bácsfeketehegyi Gyermekmisszió kicsiny lelkes csapata. Bábszínházat, derűs mosolyt és nyílt szívet hozva ajándékul – felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Benne az Úr üzenetével: nem vagyunk egyedül! A kora délutáni rendezvénynek a helyi református egyházközség Gyülekezeti Otthona biztosított hajlékot. Falai közé invitálva nemcsak a falu Őrláng-én református játszóházának növendékeit, de a nagyobbacskákat is. Sőt mi több, egypár nekibátorodó felnőttet is. Gitárkísérettel elegy közös éneklésre, majd egy réges-régi történet „bábosított” megnyílvánulásának megtekintésére. Végül a ciframintás cipősdobozokba csomagolt, messzi földről érkezett apró figyelmességek átvételére.

szrkeszrke

- Több felmerülő akadály ellenére az idén is sikerült „lejönni” és több dél-bánsági helységet végiglátogatni – nyilatkozta lapunknak Halász Sámuel, a Gyermekmisszió munkatársa, akinek kicsiny, de lelkes csapata ezúttal A betlehemi csillag című bábelőadásba csomagolta az örömhírt. – Előadásunk a Bibliában leírtak alapján lett elkészítve. Választ keresve, illetve adva a Karácsony igazi jelentésére. Jézus Krisztus születése napjának megünneplésére, amelynek távolról sem lenne szabad csillogó külsőségekben kifulladnia. Visszahelyezve szívünkbe az ünnepet, annak valódi üzenetet kívánjuk átadni a gyermekeknek, s minden velük érkezőnek. Korhatár nélkül.

A hagyományost és a mai nyelvezetet sikeresen egybekapcsoló előadás ősbemutatója „mellesleg” december kilencedikén volt Bácsfeketehegyen. Tulajdonképpen onnan indult útjára a csomagosztással is gazdagabbá tett céltudatos tájolás. Felölelve a vajdasági tömb- és szórványrégiók magyarok által is lakott településeit. Egyházköz(ös)ségek és (civil)szervezetek, továbbá kultúregyesületek és külföldi szeretetszolgálatok előzékeny háttértámogatásával. A csapat az idei missziós körútjait is elsősorban az ismeretségre, valamint a helybéliek szervező- és befogadókészségére alapozta. A dél-bánsági terepjárás első napján Sándoregyházán és Székelykevén jártak, a másodikon Fejértelepen és Versecen, a torontálvásárhelyi végállomás előtt pedig Hertelendyfalván adták az ifjak bábjaik szájába az Úr ígéjét. A cipődobozos csomagok tartalmát ezúttal az angliai gyermekek állították össze. Sajnos, ( és ezt a feketicsi, zömmel fiatalokból verbuvált, Molnár Anikó, Pásztor Dániel, Ádor Konrád és Vajda Attila összetételű különítmény koordinátori szerepét betöltő missziós munkatárs is nyomatékosította – a szerző.megj ) átalányban évről-évre mind kevesebb csomag érkezik e tájra. Ebből eredően az ún. logisztikai kihívások mellett, nemritkán már a megszokott „állomáshelyek” ajándékcsomagokkal történő ellátása is egyre komolyabb fajsúlyú feladat!

szrkeszrke

- Fontosnak tartjuk, hogy másokra is gondoljunk, ne csak mindig magunkra, és hogy embertársainkra valóban odafigyeljünk és gondoskodjunk róluk. Küldetést nyertünk az Úrtól, hogy bármekkor(k)a csomagot is kapjunk az életben, próbáljunk meg módunk és tehetségünk szerint azoknak is részeltetni belőle, akiknek még nálunknál is kevesebb jutott! Igyekszünk nemcsak a régi helyekre elmenni, de új kapcsolatokat is teremteni. Szerémségben Maradékon voltunk, Bácskában viszont sokkal több helyre eljutottunk. Vajdaság szerte összesen 1600 gyermeket sikerült meglátogatnunk és ajándékot adni nekik. Újév elején tartottunk ugyan egy lélegzetvételnyi pihenőt, de még vannak kitűzött céltelepüléseink, amelyeket tervezünk felkeresni. Mindössze a nemcsak látszólag, de a valóságban is igencsak egymásba gabalyodó időpontokat kell előzőleg, illetve járat közben egyeztetnünk. Hogy mindenkinek megfeleljen. Különben ez is szerves része annak a szeretetszolgálatnak, amelyet önként és örömmel vállaltunk fel. Sok-sok esztendővel ezelőtt. Karácsony előtt, illetve annak múlásával is...

Martinek Imre

 

GYERMEKMUNÁSKÉPZŐ TANFOLYAM

„…és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.” 2 Tim.2,2

Bácsfeketehegyen a Központi Otthonban 3 hétvégén gyűlt össze a 12 tagú kis csapat, akik örömmel jelentkeztek e továbbképzésre. Voltak közöttük, akik már régebbről végzik gyülekezeteinkben a gyermekek között való szolgálatot, és voltak akik szívében ott a vágy, hogy gyermekeket tanítsanak Isten Igéjére és mi ebben segítettünk a számukra. A „diákok” Zentáról, Pacsérról, Hertelendyfalváról, Bácskossuthfalváról és Bácsfeketehegyről érkeztek. Összesen 40 órát hallgattak le, melyben volt gyakorlati bemutatás is, melyben ők készítették el a bibliai leckét, aranymondást. Elméletben és gyakorlatban is beszéltünk a gyermekórára való felkészülés fontosságáról, mitől érdekes egy gyermekóra, hogyan taníthatok hatékonyan egy bibliai leckét, éneket, aranymondást. Mi az, hogy lelki gondozás? Hogyan tudok jó tanító lenni? Mit mond a biblia a gyermekekről és az ő tanításukról? Ilyen és ezekhez hasonló témákat dolgoztunk fel, sok-sok kérdéssel, ötlettel, egymástól tanulva és egymás hite által épülve.

Tanárként segítségünkre volt Draskóczy Gábor és Kati a budapesti pasaréti gyülekezetből, akik szintén a Gyermek – Evangelizációs Közösség keretein belül hirdetik Urunk örömüzenetét a gyermekek között. Gyülekezetinkben ez a 3. Ilyen jellegű képzés, és reméljük, hogy jövőre ismét lesznek érdeklődők, munkatársak, akik szívükön viselik gyermekeink sorsát, jövőjét. Köszönet a holland testvéreknek, kiknek szintén fontos ez a szolgálat, és nagyban hozzájárultak a részvételi díj költségéhez.

Imádkozó szívvel engedtük útjára e kicsiny csapatot, remélve, hogy mindenki megtalálja helyét és szolgálatát a gyülekezetében, a gyermekek javára és Isten dicsőségére fordítva a tanultakat.

Halász Sámuel és Renáta, „Gyermekmisszió” munkatárs

EZT LÁTNOD KELL

2012 nyarán, július utolsó hetében, a Bácsfeketehegyi Központi Otthonban fiatal hangok sokaságától reszketett a levegő. Vajdaság több településéről, szép számban érkeztek gyermekek, hogy a számukra tervezett és elkészített katekizációs táborban nem csak részt vegyenek, hanem gazdagodjanak, találjanak társakra egymásban és az Úr Jézus Krisztusban. Ez utóbbi gondolat, bevallom a vezetők szándékát takarja, ezért igyekeztünk legjobb tudásunk szerint használatba venni, feldolgozni és alkalmazni azt a bibliahetes programot, melyet idén az erdélyi református testvérek készítettek el, a holland reformátusok támogatásával.

szrke.com

A táborban 118 gyermek vett részt. Hétfőn kissé aggódva tekintettünk a következő öt napra. Hogyan lehet 118 gyermeket lefoglalni, hogyan lehet az időtöltést úgy megszervezni, hogy ne csak unaloműző legyen, hanem a fiatal szívekbe be”lopjuk” az érzést, hogy szerető és minket mindenkor megtartó Urunk van? Azonban, Istennek legyen hála érte, ezek a gyermeki szívek sokkal nyitottabbak, mint a felnőtti sok gonddal megrakott és terhelt szív.

szrke.comszrke.com

A következő napokban megtapasztalhattuk azt, amit az Úr Jézus így fogalmazott: „Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. ” (Károli ford.). Bárcsak minden felnőtt ilyen egyszerű szeretettel és tiszta lelkesedéssel énekelne zsoltárokat, hajtaná meg fejét imára és esne csodálatba Isten hatalmas tetteinek hallatán. Igazán mondom, hogy a felnőttkor „józanságáért és komolyságáért” a legnagyobb árat akkor fizetjük, amikor leszokunk az egyszerű, őszinte és bizakodó lelkületről. Olyan jó, amikor ezt gyermekeinktől ismét megtanulhatjuk.

szrke.comszrke.com

A hét folyamán azonban nem csak Bibliát olvastunk és nem csak imádkoztunk. Kezünk ügyességével dicsértük Istent a kézimunkázó foglalkozásokon, hangunkkal magasztaltuk az Urat a foglalkozások elején és végén, a „ki-mit-tudon” pedig mindenki megmutathatta, hogy az Örökkévaló milyen tehetséggel áldotta meg.

Áldott alkalmak az ilyenek. Gyermekeink szíve és gondolatai itt nem a világ által kínált, nem mindig építő, hanem inkább közösséget és önbecsülést romboló „értékekkel” telítődik, hanem Isten ismeretével és egymás megbecsülésével. Ezért egy kérést is intéznék, ez úton is a kedves szülőkhöz és nagyszülőkhöz. Kérem önöket, ne kételkedjenek abban, hogy a katekizéciós alkalmak mindenképpen hozzájárulnak gyermekeik lelki-szellemi növekedéséhez. Mivelhogy Istenben bízva előre elmondhatom, hogy jövőre is lesznek ilyen alkalmak, kérem ne tétovázzanak, bátran írassák és küldjék gyermekeiket a nekik korban megfelelő csoportba.

szrke.comszrke.com

Legyen Isten áldása minden gyermek életén, áldja meg az Úr a szülői gondoskodó szeretet és az Egyházunkban történő, gyermekeket megcélozó szolgálatot.

Tisztelettel Gyenge Károly és Gyenge Szlifka Tilda, a táborozást vezető lelkészek.

szrke.com

szrke.com

 

 

 

KATEKIZÁCIÓS TÁBOROK

Bácsfeketehegyen, a Központi otthonban az idén is megrendezésre kerülnek a hagyományos gyermek és ifijúsági táboraink, a katekizációk.

A katekizációk tervezett időpontjai:

I. csoport             2012. június 25.-29.

II. csoport            2012. július 2.-6.

III. csoport            2012. július 9.-13.

Az első két csoportot Nt. Gyenge Szlivka Tilda és Nt. Gyenge Károly lelkipászorok vezetik, a harmadik csoporttal pedig Nt. Harangozó László lelkipászor és felsége Harangozó Gyöngyi foglalkoznak.

A részvételi díj 500,00 din.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Jelentkezni lehet az egyházközségeknél ill. Harangozó László lelkipászornál a 062-784-901 telefonon.

 

 

CSENDES NAPOK

Jubileumi évet ünnepeltünk az idén, immár 10. alkalommal gyűltünk össze Vajdaság és Magyarország gyülekezeteiből e csendes hétre a bácsfeketehegyi Központi Otthonban. A csendes hetek fő megálmodója és segítője a németországi "Mentorendienst Osteuropa" szervezet, mely eleitől fogva támogatja és egyengeti e csendes hét programját, lefolyását. Előadóink lelkipásztorok, lelki gondozók és misszióvezetők, akik számára fontos, hogy "Isten Igéje lakjék bennünk gazdagon".
szrke.com
Évente 35-45 felnőtt és fiatal gyülekezik egybe, hogy erősítsük hitünket, bátorítsuk - vígaszatjuk egymást. Az előadások mellett vannak kiscsoportos beszélgetések is, melyen bővebben és részletesebben kitérhetünk a hitéletünkre. Közkívánatra külön énekórát tartunk minden nap, szintetizátor, gitár és furulya kíséretében. Idén három témát dolgozott fel a három előadó.
szrke.com
Jürg Kessler Svájcból a Hegyi Beszédről tanított, a Boldog mondásokról, hogy milyen a helyes hívő hozzáállás és életvitel.

Joachim Pomrehn németországi református lelkipásztor és lelki gondozó a hívő ember helyzetéről beszélt az egyházban. Kell egy gyülekezet, ahova tartozunk, ahol feladataink vannak. A lelki békesség fontosságáról is szólt.
szrke.com
Sztanó Péter a magyarországi "Evangélium Minden Otthonban"szervezet vezetője esténként Péter apostol jelleméről, hitéről, megpróbáltatásairól szólt. Reggeli áhítatot tartott Margit István és Szabó Dániel. Mindennapot imaközösséggel zártunk, és éreztük az imáink és az összetartozás erejét, Isten szeretetét, mely árad a szívünkben.

Áldott közösségben és beszélgetésekben volt részünk. A résztvevők Nagybecskerekről, Muzslyáról, Ittabéről, Káptalanfalva, Hertelendyfalváról, Bácsfeketehegyeről, Újvidékről és az anyaországból: Budapestről, Pécelről és Szarvasról érkeztek. Köszönet mindenkinek, aki idejét, erejét e csendes hétnek szentelte, jó a Mester lábainál elcsendesedni, alázattal tanulni.

Egy résztvevő levelével zárnánk: "Még friss bennem a Csendes hét élménye, és tudom, ilyenkor igazán hiteles a visszajelzés.Üdítően hatott rám ez a néhány nap. Szeretetteljes, vidám és őszinte volt a légkör. Az előadók a gazdag ismeretanyag mellett a személyes megtapasztalás bizonyosságát és életörömöt közvetítettek felénk. Ez nagyon jól esett. Erőt és bátorítást kaptam a további életemhez."

Halász Sámuel és RenátaCSALÁDI DÉLUTÁN BÁCSFEKEHEGYEN

Isten kegyelmébõl ez idei tanévben is megtartottuk elsõ családi délutánunkat. A gyermekek szüleikkel érkeztek, és már elõre örültünk a közösségnek. Délutáni programunkat imádsággal, énekkel kezdtük. Nt.Harangozó László lelkipásztor úr a 23. Zsoltárról beszélt, a mi Jó Pásztorunkról, majd Ft. Dr. Csete Szemesi István püspök úr vezetésével átvonultunk a református templom épületébe. A püspök úr mesélt a templom építésérõl, a helyi szokásokról, a templomban lévõ jelképekrõl, az úrvacsorai és keresztelési sákramentumokról. Befejezésül orgonajátékot hallhattunk, és dicséreteket énekeltünk gyermekek és felnõttek egyaránt. A templom bemutatása után kézimunkaként Kormos Inci vezetésével a jeruzsálemi templomot készítettük el makett formájában. Együttlétünket szeretetvendégséggel zártuk. Jó az Úr hozzánk és nagy az Õ kegyelme! Reméljük a jövõ hónapban is találkozunk!Halász Renáta

FOGYATÉKOSOK TÁBORA

 

"Íme, az én markaimba metszettelek fel téged..."Ézs. 49,16

Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy az idén is létrejöhetett egy tábor a Vajdaságban élő sérült emberek részére. Összesen nyolcvan embernek sikerült helyet és ellátást biztosítanunk.A résztvevők szerdán érkeztek. Programjukat közös énekléssel kezdték, hogy jobban összeverődjön a csapat. A meleg üdvözlések, örömteli találkozások után Harangozó László tiszteletes úr köszöntötte őket Isten igéjével és áhítattal, melyben elmondta, hogy bár sokan szervezték e tábort mégis Jézus a "fő szervező", Ő az, aki meghívott minket erre a hétre, hogy mélyítsük a Vele és az egymással való közösséget is.

szrke.com szrke.com

A hét folyamán több lelkész is szolgált: közöttük Horváth Endre, római katólikus lelkész, aki Sámuel elhívásáról beszélt. Isten szólt Sámuelhez és ő mindig figyelt rá,semmit sem engedett lehullani a földre Isten szavából. Fontos, hogy mi is meghalljuk Isten szavát az életünkben, mert Isten mindannyiónkat megszólít, de rajtunk áll, hogy hogyan reagálunk Isten hívására,szívünkbe fogadjuk vagy elutasítjuk...

szrke.comszrke.comszrke.com

Ardai Erika nagyváradi református lelkésznővel is megismerkedhettünk , ő az Istenhez vezető út kereséséről beszélt. Mészáros Csaba, majd Pósa László, római katólikus lelkész a kiválasztásról tartott előadást,mely során kifejtette, hogy Isten miért éppen a kicsiket, a törékeny embereket választotta ki és miért nem a gazdagokat, az önmagukat nagyratartó embereket? Azért, mert a megtört emberek , akik ismerik saját korlátaikat, gyengeségeiket, azok érzik azt, hogy szükségük van az Úrra és az Úr közösséget vállal ezekkel az emberekkel."Magasságban és szentségben lakom de a megtörttel és az alázatos lelkűvel is" Ézsaiás 57,15

Délutánonként kézimunkázás folyt. Esténként bibliai családokat kellett bemutatniuk, eljátszaniuk.

Pénteken az "Ébredés" zenekar tette színesebbé a közösséget, majd szombaton sor került a "királyi menyegzőre", amely nagyon vidám együttlét volt.

Vasárnap együtt vettünk részt az Istentiszteleten, ebéd után pedig könnyes búcsút vettünk egymástól.

Csodálatos hét volt, gazdag program, nagyon jó közösség és szeretetteljes együttlét.

szrke.com

Hálával tartozunk adományozóinknak! Köszönet a HOE holland segélyszervezet-és a Magyarország-i Református Szeretetszolgálat –nagylelkű segítségéért! Ők azok akik, adományaikkal lehetővé tették, hogy létrejöhessen e tábor és így bearanyoztak egy hetet sok-sok sérült ember életében! Áldja meg őket az Úr !

Szeretettel: Harangozó Gyöngyi