Szerbiai Református Keresztyén Egyház

A Szerbiai Református Keresztyén Egyház

KERESZTSÉG

 

ÖTÖS KERESZTELŐ BÁCSFEKETEHEGYEN

Agusztus 14-én, a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében öt gyermek részesült a keresztség sákramentumában a bácsfeketehegyi gyülekezetben. Az utóbbi időben nagyon ritkán kerül sor ilyen örömteli eseményre, még egy ilyen viszonylag nagy lélekszámú gyülekezetben is, mint a bácsfeketehegyi. A legidősebb gyermek kilenc éves, a legfiatalabb néhány hónapos. Örömünkre szolgál, hogy a legújabb kori „népvándorlás” korában olyan gyermekeket kereszteltünk meg, akiknek szülei itt helyben, ebben a közösségben képzelik el jövőjüket, és jó reménység szerint itthon is maradnak.

 

ÖTÖS KERESZTELŐ

Ilyen eseményre még az idősebbek sem igen emlékeznek. Bácsfeketehegyen 2013. május 26-án Nt. Harangozó László lelkipásztor úr öt gyermeket keresztelt meg, közöttük ikreket is. Kasza Csongor és Vígh Anita gyermekeit LEONT és LEONÁT, Huber Róbert és Puhalák Ibolya fiát RÓMEÓT, Kórizs József és Einwiller Zsuzsanna gyermekét JÓZSEFET és Csordás László és Bordás Katalin fiát LÁSZLÓ ÁRONT.

Életüket és munkásságukat Isten gazdag áldása kisérje.

A húsvéti Istentisztelet keretében 2012. április 8-án Bácsfeketehegyen Ft. Dr. Csete Szemesi István püspök úr három kisgyermeket keresztelt meg: Nt. Harangozó László lelkipásztor úr és Pásztor Gyöngyi negyedik fiát ZENTE ISTVÁNT, Kerekes Zoltán és Kórizs Mónika leányát TAMARÁT és Koncz Dezső és Szombati Orsolya fiát DEZSŐT.

Életükre és munkásságukra Isten gazdag áldását kérjük.

szrke.com

Az ünnepi Emlékistentisztelet keretében 2011. szeptember 4-én, Nt. Harangozó László lelkipásztor úr közreműködésével, lett Bácsfeketehegyen megkeresztelve Csordás László és Bordás Katalin leánya DÓRKA. Éltetét és munkásságát Isten gazdag áldása kísérje.

szrke.comszrke.comszrke.com

A bácsfeketehegyi református templomban 2011. július 24-én az ünnepi Istentisztelet keretében Ft. Dr. Csete Szemesi István püspök úr megkeresztelte Szolga Viktor és Jónás Csilla leányát TEÓDORÁT.

Az ünnepségen szép számban jelen voltak fiatal holland vendégeink is.

 

Bácsfeketehegyen a 2011. június 26-án megtartott Istentisztelet keretében Ft. Dr. Csete Szemesi István püspök úr megkeresztelte Szebenyi Attila és Kovács Gyöngyi leányát Barbarát.

 

 

Zentán a pünkösdi Istentisztelet keretében 2011. június 12-én Nt. Harangozó László lelkipásztor úr Tolmácsi Géza és Tolmácsi Éva gyermekeit TOLMÁCSI KRISZTINÁT és TOLMÁCSI OLIVÉRT részesítette a keresztség sákramentumában.

 

 

Magyarittabén 2011. május 21-én Nt. Marton Károly lelkipásztor - esperes úr Sveller Barbara és Sveller Csaba gyermekeit VALENTINÁT és PATRICIÁT keresztelte meg. A II. osztályos kislányok énekkel köszöntötték Valentina osztálytársukat. Az ünnepélyes szertartás keretében Fülöp Dániel szavalattal, Deli Hilda és Deli Zsaklina pedig énekszámmal léptek fel amit a magyarittabéi református felnőtt kórus, Marton Ilona lelkésznő vezetésével, emlékezetes előadása zárt

 

Szavaló gyermekek: Fülöp Dániel, Deli Hilda énekelt, és Deli Zsaklina.

 

 

 

Bácsfeketegyen a húsvéti Istentisztelet keretében 2011. április 24-én két keresztelés is volt. Előbb Benedek Béla és Losonci Mónika leánya LUCA majd Firic Dezső és Kocsis Karolina gyermeke BENCE lett megkeresztelve. Az ünnepélyes szertartást Harangozó László lelkipásztor úr végezte.