A Szerbiai Református Keresztyén Egyház

DIAKÓNIAIsmét egy hét a SZERETET jegyében!

„A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. (I. Kor 13, 4-8)

Ezt a szeretetet tapasztalhattuk meg idén már sokadszorra, a hagyományossá vált határon túli Szeretet-hetek keretében, ami idén második alkalommal Vajdaságban, Bácsfeketehegyen került megrendezésre a Központi Otthonban.

A tábor résztvevői a Kárpát-medence különböző területeiről érkeztek. Jött csoport a Felvidékről, Blanár Erik református lelkipásztor vezetésével. Veres Edit református hittanoktató Kárpátaljáról hozott csoportot. A Partiumból érkezett Máté József református gondnok gyermekekkel. Vajdaságból, Pacsérról csoportjával Szabó Éva érkezett, aki vasárnapi iskola vezetésével foglalkozik. A helybeli, bácsfeketehegyi gyermekeket Paczal Levente, egyetemi hallgató fogta össze. Az Anyaországból, Kecskemétről érkeztek résztvevők, Marozsiné S. Nagy Erzsébet tanító és református hittanoktató, Hodánics Tamás református lelkipásztor, Vass-Eysen Ábel tanító és református hittanoktató, és jómagam vezetésével. Nagy segítségünkre voltak továbbá Harangozó László, bácsfeketehegyi református lelkipásztor, akinek vendégszeretetét ezúton is köszönjük, valamint Halász Sámuel és Renáta, akik több program szervezését is felvállalták.

Néhány éve megszületett egy álom, Bárdos Edit a Kecskeméti Református Gyülekezet tagjának fejében, ami az Úr Isten, és a jószívű adakozók segítségével valósággá vált, immár többedszerre. Az álom szereplői határon túli magyar gyermekek, akik a Szeretet-héten lelki gyarapodás, identitás tudat erősítése, és ismerkedés céljából vehetnek részt.

Bácsfeketehegyen tartalmas napokat tölthettünk el. A reggelek áhítatokkal és énekléssel, valamint énektanulással teltek, amiket Szeretet-foglalkozások követtek. A hét témája a szeretetnyelvek voltak, pontosabban a minőségi idő, a szívesség, az elismerő szavak és az ajándékozás. Ezeket kiscsoportos foglalkozások keretében dolgoztuk fel a gyermekekkel. A délutáni csendes pihenőben lehetőség nyílt ismerkedésre, játékra, valamint egy Magyar Kincsestár elnevezésű vetélkedő keretében mindenki megcsillogtathatta énekhangját egy-egy magyar népdal erejéig. Szebbnél szebb verseket, színdarabokat is láthatott a vezetőkből verbuválódott zsűri. A legszebb produkciókat bemutatott résztvevők felléphettek a gálaműsoron, valamint a vasárnapi istentiszteletet követően a templomban is. Egyik délután lehetőség nyílt pólófestésre, és gyöngyfűzésre is. Az esti programok is változatosak voltak. Néztünk filmet, énekeltünk a tábortűz mellett, és vendégül láttuk a szabadkai Shalom ifjúsági keresztyén zenekart is egyik este, akiknek lelkes fellésépét ezúton is köszönjük.

Egyik nap Szabadkára és Palicsra szerveztünk kirándulást. Megnéztük a Városházát, ellátogattunk a Szabadkai Református Egyház parókiájára, ahol Surányi Réti Katalin református lelkésznő fogadott minket, és mesélt szolgálatáról és gyülekezetéről. A délutánt Palicson töltöttük, a tópart a gyermekek kacagásától volt hangos.

Hálás a szívünk, hogy együtt tölthettük el ezt a hetet. Ismét bebizonyosodott, hogy ha politikai határok el is választanak minket egymástól, az Úristen szeretetének, kegyelmének és jóságának köszönhetően egyek vagyunk a hitben, s innentől kezdve értelmetlen bármilyen határokról is beszélni.

Lénárd Valentina

 

 

X. GYERMEKMISSZIÓ TALÁLKOZÓ

Hálatelt szívvel emlékezünk vissza a 140 gyermekre, akik eljöttek a gyermeknapokra, melyet immár 10. alkalommal tartottunk meg Bácsfeketehegyen. Elsősorban a “Gyermekmisszióval” levelező gyermekeket hívtuk meg, de sok ismerős, barát is csatlakozott a találkozóhoz. Gyermekek és fiatalok érkeztek: Szabadkáról, Kanizsáról, Pacsérról, Bácskossuthfalváról, Topolyáról, Csantavérről, Kis Hegyesről, Bácsfeketehegyről, Szenttamásról, Pirosról, Kiszácsról, Ittabéről, Torontálvásárhelyről és Hertelendyfalváról.

Szerbiai Református Keresztyén EgyházSzerbiai Református Keresztyén Egyház

Bibliai történetünk a jó Pásztor volt, aki életét adta az ő juhaiért. Hogyan lehet Jézus az én jó Pásztorom, hogyan hallhatom a hangját és követhetem Őt? Aranymondásunk, énekeink és a csoportos beszélgetések is e témakört dolgozták fel. Másnap William Carey misszionárius életéről hallhattak bátorító és irányt adó gondolatokat a gyermekek, fiatalok. Hogyan tudom én szolgálni az Urat? Otthonomban, iskolában és az egyházban? A gyermekek nyitott szívvel fogadták a tanításokat és a foglalkozásokat.

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Délutánonként alkalom volt kézimunkázásra több szakkörben is, sportolásra, játékra és ismerkedésre. Vendégeink voltak a “Napsugár” bábcsoport egy húsvéti előadással, a “Szeretet” zenekar és Ország László és Lívia egy esti koncerttel. Külön öröm volt számunkra, hogy személyesen is köszönthettünk vendégeinket Hollandiából, akik évek óta támogatói eme nagy létszámú találkozónak.

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Köszönet a tanítóknak, nevelőknek, vezetőknek, akik hozzájárultak, hogy gyermekeink Isten közelében töltsék el e két napot, tanítván őket Isten Igéjére. Köszönet, akik fáradoztak, hogy étel kerüljön az asztalra és köszönet, akik imádságban hordozzák szolgálatainkat! Hisszük, hogy felelősségünk van a környezetünkben élő gyermekek lelki növekedéséért és hirdetnünk kell számukra is az evangéliumot! Kifáradva ugyan, de nagy örömmel térünk hajlékainkba, érezvén, hogy az Úr velünk volt és megnyitotta a gyermekek szívét az evangélium felé! Legyünk az Úr békekövetei és örömhírmondói!

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Halász Sámuel és Renáta

“Gyermekmisszió” munkatársak

 

 

HÚSVÉTI CSALÁDI DÉLUTÁN

 

Virágvasárnap és húsvét ünnepe alkalmából hívtuk egybe Bácsfeketehegyen a vasárnapi iskolás gyermekeket, szülőket és nagyszülőket, hogy együtt készüljünk lélekben a Húsvét ünnepére.

Szerbiai Református Keresztyén EgyházSzerbiai Református Keresztyén Egyház

Dr. Csete Szemesi István püspök úr köszöntötte a 80 fős közösséget és Harangozó László lelkipásztor szolgált közöttünk az Úr Igéjével. Szívünket, lelkünket és elménket a Húsvéti történésekre és hálaadásra készítettünk fel.

„Az Úrnak szüksége van rá” – szólt az Ige. Mi az, amit én fel tudok ajánlani az Úrnak? Szeretetem, időm, erőm, pénzem? Jézus az életét adta értünk a Golgotán, mi az, amit én, mint szolgálatot teszek Őérte?

Csete Csilla vezetésével tanultuk az éneket: „Jézus, te drága, mit adjak Néked? Összetört szívem hozom elébed!”

Gyermekeink verssel, énekkel szolgáltak közöttünk, melyekből a húsvéti csoda, Jézus áldozata és végtelen szeretete szólt hozzánk. Fontos, hogy ne csak az elménkkel ismerjük a Golgota történetét, hanem a szívünkbe is ott legyen a feltámadott Krisztus!

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

„Szeretet” ifjúsági zenekarunk is fellépett több énekkel is, jó volt hallgatni éneküket és velük együtt dicsérni Istent!

Alkalmunkat szeretetvendégséggel zártuk, mely alatt kellemes beszélgetés alakult ki a szülőkkel, nagyszülőkkel. Jó együtt lenni, együtt ünnepelni, együtt nevelni gyermekeinket az Úr ismeretére!

Halász Sámuel és Renáta

 

 

Bibliai levelező tanfolyamPár hete jutatta eszembe az Úr, hogy immár tíz év eltelt, hogy elkezdtük e levelező tanfolyamot magyar nyelven, Bácsfeketehegyi központtal.

2002 januárja volt, mikor Balog Károly kiszácsi kisfiú – ma már serdülő ifjú – elsőként jelentkezett, hogy szeretne bibliai levelező tanfolyamot folytatni.

A levelezést a „Gyermekmisszió“ keretén belül végezzük, országon belül szerb, szlovák és magyar nyelven. A magyar nyelvű levelezés központja Bácsfeketehegy, ahová hetente várjuk és kapjuk a gyermekek, fiatalok levelét.

szrke.com

Miből áll a levelezés?


A gyermekek korosztályához képest nyolc féle sorozatunk van, így minden jelentkező a saját korosztály szerinti leckét kapja. A kisebbek számára könnyebb, egyszerűbb és rövidebb történetek, aranymondások, fejtörők vannak a leckében, a nagyobbak számára már komolyabb bibliai lecke, tanítás míg az ifjaknál már a szerelem-házasság témaköre is felmerül. Minden esetben a gyermekek a lecke utolsó oldalán lévő ellenörző feladatot visszaküldik, majd mi azt jóváhagyva küldjük számukra a következő leckét. Egy-egy sorozat 8-10 leckéből áll, mindegyik elvégzése után diplomát küldünk egy ajándék könyvvel és a következő sorozat első leckéjét.


Vannak gyermekek, akik már évek óta leveleznek velünk, így több diplomát is kaptak, melyből kitűnik, hogy ismeretségük is bővül az Úrban!

Köszönet a magyarországi és erdélyi munkatársaknak, akik a magyar nyelvű leckéket ingyenesen biztosítják a számunkra. Nagy dolog, hogy magyar és keresztyén jellegű irodalmat tudunk adni gyermekeink kezébe!

szrke.com

Kik leveleznek?


Jelenleg 330 aktív, rendszeresen levelező gyermek és fiatal van feljegyezve, de elejétől számítva több, mint 1000 gyermek kapcsolódott már be e levelezésbe. Többen már egyetemisták, megházasodtak, de mikor találkozunk, vagy összefutunk Vajdaság szerte mindig örömmel emlékzenek vissza a levelezői tanfolyamra. Levelezésünk nyitott minden magyar ajkú gyermek számára. Több vajdasági településből érkeznek hozzánk a gyermekek levelei: Szabadka, Zenta, Bajmok, Telecska, Bajsa, Pacsér, Bácskossuthfalva, Bácsfeketehefgy, Kishegyes, Piros, Magyar Ittabé, Nagybecskerek, Hertelendyfalva, Fejértelep és Torontálvásárhely.


Miért fontos a bibliai levelezés?


Hiszem, hogy a leírott Igének is pont olyan hatása van, mint a kimondott szónak. Fontos, hogy gyermekeink körében szórjuk az Úr Ige-magvát. A heti vagy havi gyermekalkalmon kivül a gyermeknek szüksége van, hogy önállóan is foglalkozzon Isten Igéjével. Mivel idő és tér függvényében élünk, így nem tudunk mindig mindenhol ott lenni, tanítani. A levelezés egy olyan lehetőség, mely által egyszerre több gyermeket is elérünk. Több gyermek személyes kérdéssel is fordul hozzánk, mely által tudunk tanácsot adni neki, irányt mutatni.

A szórványban élő gyermekek számára talán a legfontosabb ez a kapocs. Minden levél által elolvashat egy bibliai leckét és aranymondást tanulhat. Több helyen már nincs magyar iskola, csak a mi levelzésünk által olvas és ír magyar nyelven a gyermek. Nagy kiváltság ez számunkra! Az Úr őrizze e gyermekeket az Ő közelségében és ismeretében.

szrke.com

Hogyan segíthetsz?


Amennyiben az Úr szívedre helyezi, hogy légy a munkatársunk, a következőkben segíthetsz:

Légy imatárs a gyermekekért!

Légy jókedvű adakozó a szolgálatainkhoz!

Mint minden kül- és belmisszió mi is adományokból állunk fenn. Ez úton is hálás a szívünk, hogy 10 év alatt az Úr sasszárnyakon hordozott minket és mindig kirendelte a szükséges javakat. Adományokat fogadunk el a postaköltségre, keresztyén könyvek vásárlására a diploma mellé, borítékra, egyébre.

Elérhetőségünk: „Gyermekmisszió“ Testvériség u. 26. 24323 Feketics


Imatémáink:


- imádkozzunk a levelező tanfolyamot folytató gyermekek lelki növekedéséért és nyitottságáért,

- imádkozzunk a gyermekekért, hogy ne csak egy jó bibliai történetet olvassanak el, hanem fogadják el az Urat Megváltójuknak, szeressék az egy élő Istent,

- imádkozzunk a szülőkért, családokért, egyháztagokért, hogy bátorítsanak és elfogadjanak minden gyermeket, ifjat, akik Isten Igéjéről szeretnének hallani,

- imádkozzunk a gyermekekért, akik már elfogadták az Urat, hogy felnövekedvén se forduljanak el tőle, az Úr rendeljen ki számukra gyülekezetet,

- imádkozzunk a szórványban élő gyermekekért, hogy egyedül vagy kisebb csoportban is meg tudjanak állni és erősödni Isten Igéjében.


Hálás a szívünk minden gyermekért, akik eddig részt vettek a levelezésben és a szülőkért, nagyszülőkért, akik támogatták és bátorították őket. Hisszük, hogy Isten Igéje nem tér vissza üresen, hanem elvégzi a dolgát. Köszönjük, amiért ebben is az Úr munkatársai lehetünk!


Amennyiben gyermeke, unokája, keresztgyermeke részt szeretne venni e bibliai levelezésben, örömmel várjuk levelét a fent leírt címünkre!

Az Úr áldjon és őrizzen meg mindenkit, aki segítségül hívja az Ő nevét!


Testvéri szeretettel: Halász Renáta


Gyermekmisszió-gyermeknapok Hertelendyfalván és Susarán

A nyár utolsó heteiben sikerült eljutnunk a dél-bánáti gyermekekhez. Nagy örömmel fogadtak a kicsik és a nagyok. Heti témaként Jézus életérõl tanítottunk, együtt imádkoztunk, énekeltünk, aranymondást tanítottunk. A gyermekek nagyon élvezték a közös játékokat, sportolást. Támogatóink jóvoltából minden gyermeknek adhattunk ajándékba füzetet és tolltartót az iskolakezdéshez. Lelki növekedésükhöz pedig gyermek Bibliát és örömhír újságot ajándékoztunk. Isten védje és õrizze õket az Õ közelségében és adjon nekik lelki éhséget és növekedést nap, mint nap.

Szeretettel
Halász Sámuel és Renáta

Gyermeknapok Dél-Bánátban

Nagy örömmel gyûjtöttük egybe a gyermekeket és szerveztük meg számukra a gyermeknapot a dél-bánáti Fejértelepen (Susarán) és Hertelendyfalván (Vojlovicán). 20-20 gyermek érkezett a napi programra, melyet az "Ady Endre", illetve a "Tamási Áron" Mûvelõdési Otthon termeiben tartottunk meg. A gyermekek már ismerõsek a számunkra, hiszen évente 2-3 alkalommal Isten kegyelmébõl és gondoskodásából megtudjuk látogatni õket. E két gyülekezet Országos Egyházunk legdélebbi gyülekezetei közé tartozik. Messzirõl híres közvetlenségük, kedvességük és vendégszeretetük.


Bibliai történetünk témája a Jézus feltámadása volt, ezen belül is Tamás története. Fõ üzenettel: "Ne légy hitetlen, hanem légy hívõ". A gyermekek figyelték a képekkel illusztrált történetet és szorgalmasan válaszoltak az ismétlõ kérdésekre is. Bibliai történet mellett tanultunk éneket és kézimunkáztunk is húsvéti makettet. Halász Hargita vezetésével a gyermekek több közösségi játékot tanultak, mellyel nemcsak jókedvben és nevetésben volt részük, hanem a magyar nyelvet is gyakorolták, gazdagították. Támogatóink
jóvoltából a gyermekeknek tudtunk venni üdítõt, csokit, sós rágcsálnivalót és gyermekirodalmat, melyet hazavihettek.


Minden gyermekért hálás a szívünk, akik eljönnek, hiszen vannak családok, ahol már a szerb nyelv dominál és a gyermekek számára sincs magyar iskola. Örülünk, hogy ilyen alkalmakor is taníthatjuk õket magyarul, magyar játékokra, énekekre, körjátékokra, melyet nagyon élveznek. És a legfontosabbra, Isten Igéjére. Köszönjük a szülõk támogatását is, akik többször ott maradnak a programjainkon és a hertelendyfalvi óvónõk segítségét, akik a gyermekek körül szorgoskodnak.


"Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erõsítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon."
Zsidók 12,12-13


Halász Sámuel és Renáta
"Gyermekmisszió" munkatárs

 

Lelki munka az Izidában

Immáron hat éve folyik rendszeres lelki nevelés az „Izida”-Anya és gyermekvédelmi intézetben. Harangozó László tiszteletes úr 2005-ben kezdte meg a e tevékenységet, majd 2007- től én folytattam.

Minden hétfőn 16 órakor tartjuk összejöveteleinket. A létszám változó,általában 30 körül van. Az egész községből vannak résztvevők, a szerb ajkúak számára igyekszünk fordítást biztosítani, hogy az ő számukra is érthető legyen. Foglalkozásainkat ifjúsági énekekkel kezdjük,majd imátkozunk. Ezután egy bibliai történetet tanulunk és megpróbáljuk azt a saját életünkre vonatkoztatni. Találkozóinkat közös imával zárjuk. Utánna még énekelünk és beszélgetünk. Közkedveltek az ú.n. mutogatós énekek, amikor is az ének szövegét elmutogatjuk, így sokkal könnyebben elsajátíthatók az énekeket.

Nagyon hálás vagyok Istennek ezért a szolgálatért, mert tapasztalom, hogy megáldja együttléteinket, ad hitben való növekedést, csodálatos látni az örömteli arcokat éneklés közben.

Fontosnak tartom a sérült gyermekek lelki nevelését, hiszen ők ugyanolyan drágák és becsesek Isten szemében mint mi „egészséges” emberek. Mindannyiunknak vannak gyengeségeink, így mindannyiunk számára fontos a bátorítás, a törődés. Hiszem, hogy Isten azért ad nekünk ajándékokat, tálentumokat, hogy azokat használjuk, azokkal szolgáljunk egymásnak.

„Mi erősek pedig tartozunk azzal,hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére.” (Róma 15,1-2)

 

Harangozó Gyöngyi